ADMISsion July 2017 → For Romanian and EU/EEA/Switzerland nationals

 • CALENDAR ADMITERE
 • PROBE ADMITERE
 • LOCURI SCOASE LA CONCURS
 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 • PROBE ADMITERE
 • LOCURI SCOASE LA CONCURS
 • ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI
 • REZULTATE & PRECIZĂRI
Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 06-25 iulie 2017

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

 • sau online accesând următorul link

Examene

Interviul va avea loc în zilele de 26 și 27 iulie 2017. Programarea pe zile și intervalul orar vor fi anunțate după încheierea perioadei de înscrieri.

Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2017

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.
Interviu
Verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat

Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la licență.

Comunicare Interculturală

 • 12 buget & 13 taxă (3100 RON/an)

Management Intercultural

 • 15 buget & 10 taxă (3100 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • 12 buget & 13 taxă (2000 €/an)

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă aici sau la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 140 RON/dosar (Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php);
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

– Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.
Interviu
Verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat

Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la licență.

Comunicare Interculturală

 • 12 buget & 13 taxă (3100 RON/an)

Management Intercultural

 • 15 buget & 10 taxă (3100 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • 12 buget & 13 taxă (2000 €/an)
Comunicare Interculturală
Management Intercultural
Administrarea afacerilor (MBA)

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTER – SESIUNEA IULIE 2017

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie 2017 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ prin depunerea documentelor necesare, în perioada 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28 – 31 august 2017.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la BUGET vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2017. Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei / adeverinței de licență își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri cu TAXĂ vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 500 RON (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [din sediul Facultăţii de Drept] sau prin OP în contul RO27 RNCB 0076 0104 5262 0307, deschis la BCR, Sector 5, Universitatea din București, Cod fiscal 4505502. Pe chitanţă se va specifica “ pentru Catedra UNESCO, taxă de studiu”). Chitanța se depune, în original, la secretariatul catedrei, în perioada 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28 – 31 august 2017.

Candidații admiși pe locurile cu taxă având opțiune pentru locurile finanțate de la buget sunt considerați în așteptare pentru locurile de la buget în funcție de succesiunea mediilor și de confirmarea locului cu documentele necesare. În măsura în care rămân neocupate locuri finanțate de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării locului prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția iunie 2017 în original de către cei declaraţi admişi) acestea vor fi ocupate de către candidaţii declarați admiși pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în următoarele condiţii: a) vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor; b) fiecare loc va fi confirmat prin depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire pentru promoția iunie 2017 în original la secretariatul Catedrei UNESCO, în perioada 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28 – 31 august 2017; c) candidaţii care achita suma de 500 lei, exprimându-şi astfel intenţia de a urma studiile la Catedra UNESCO a Facultății de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri finanțate de la buget şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2017.

Candidații care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la BUGET cât şi locul cu TAXĂ.

IMPORTANT! În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă, care îndeplinesc condițiile de a ocupa un loc finanțat de la buget (în fișa de înscriere au optat pentru un loc la buget, nu au mai urmat studii de master pe locuri finanțate de la buget și depun la dosarul de concurs actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2017). În urma desfășurării concursului de admitere din sesiunile IULIE și SEPTEMBRIE 2017 și a centralizării rezultatelor pe facultate și pe universitate, există posibilitatea de redistribuire a locurilor finanțate de la buget.

Condiția pentru ocuparea unui loc finanțat de la buget este ca locul ocupat inițial prin concurs (loc cu taxă) să fie confirmat, în perioada 28-31 iulie 2017 sau în perioada 28 – 31 august 2017 prin achitarea taxei de 500 de ron, iar dosarul de concurs să nu fie retras de la secretariatul Catedrei UNESCO. Taxa plătită se restituie, la începutul lunii octombrie 2017, integral, în cazul în care candidatul, prin redistribuire, se clasifică pe un loc finanțat de la buget.

PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI OCUPAT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE:

 • 28-31 iulie 2017 sau  28 – 31 august 2017

PROGRAMUL DE CONFIRMĂRI:

 • luni – vineri: 9.00-14.00 și
 • sâmbătă și duminică: 9.00-12.00