ADMISsion September 2017 → For Romanian and EU/EEA/Switzerland nationals

 • CALENDAR ADMITERE
 • PROBE ADMITERE
 • LOCURI SCOASE LA CONCURS
 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 • ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 04-13 septembrie 2017

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

 • sau online accesând următorul link

Înscrierea online va putea fi făcută din 07 august 2017.

Examene

Interviul va avea loc în zilele de 14 și 15 septembrie 2017. Programarea pe zile și intervalul orar vor fi anunțate după încheierea perioadei de înscrieri.

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
Interviu

Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la licență.

Comunicare Interculturală

 • buget & taxă (3100 RON/an)

Management Intercultural

 • buget & taxă (3100 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • buget & taxă (3100 RON/an)

Numarul exact al locurilor finanțate de la bugetul de stat și cu taxă scoase la concurs pentru sesiunea septembrie 2017 va fi afișat în data de 01 septembrie 2017, după încheierea perioadei de confirmări a locurilor ocupate în sesiunea din iulie 2017.

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă aici sau la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 130 RON/dosar (Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php);
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

– Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from unibuc

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.unibuc.ro/e/n/admitere/a...