ADMISsion September 2017 → For Romanian and EU/EEA/Switzerland nationals

 • CALENDAR ADMITERE
 • PROBE ADMITERE
 • LOCURI SCOASE LA CONCURS
 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 • ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI
 • REZULTATE DUPĂ CONFIRMĂRI
Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 04-13  14 septembrie 2017

 • la secretariatul facultății din Splaiul Independentei nr. 204 după următorul program

Luni – Vineri: 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 12.00

 • sau online accesând următorul link

Interviu

 • Comunicare Interculturală, 14 septembrie 2017, 15.30
 • Management Intercultural, 14 septembrie 2017, 16.00
 • Administrarea afacerilor, 14 septembrie 2017, 16.15

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus.
Interviu
Verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat

Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la licență.

Comunicare Interculturală

 • 2 buget & 11 taxă (3100 RON/an)

Management Intercultural

 • 10 taxă (3100 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • 4 taxă (2000 €/an)

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă aici sau la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2017, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 140 RON/dosar (Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php);
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

– Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from unibuc

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.unibuc.ro/e/n/admitere/a...